Dny norské kultury ve Slaném
Days of Norwegian Culture in Slaný

norská vlajka


Královské město Slaný • Royal Town of Slaný
31. 3—5. 4. 2003

Norsko je kouzelná a pro našince neobyčejně přitažlivá země. Nejen, že se pyšní přírodními krásami, které často nemají v Evropě srovnání, ale tuto zemi obývají lidé mající velmi originální kulturní zvyky, často tak neobvyklé, že si návštěvník připadá jako v pohádce. Není divu. Vždyť je to země potomků Vikingů a původních obyvatel severu — Sámů, a… navíc království!

Malebnost krajiny a její majestát je natolik okouzlující, že kdyby na Vás zpoza kamene vykoukl bájný skřítek trolík, ani byste se nepodivili. Sepjetí obyvatel s přírodou, zejména na severu země, je velmi těsné a pro nás Středoevropany je úžasné sledovat to, co jsme bohužel v našich podmínkách často ztratili. Mám na mysli cit pro životní prostředí, ohleduplnost a vzájemnou vstřícnost mezi obyvateli. Píšete-li o Norsku, vzpomínáte-li na svůj pobyt v něm či představujete-li si norskou zemi, ať jste založením své duše a světového názoru kteréhokoliv, dříve nebo později Vám před očima vyvstanou obrazy plné mohutných vodotečí, hlubokých lesů, kamenů nejrůznější velikosti a charakteru a samozřejmě fjordů. Pokud byste měli někdy čas a chtěli obejít neobyčejně rozeklané pobřeží Norska, trvalo by Vám to asi dost dlouho. Bylo by to stejné, jako kdybyste obešli polovinu Země po jejím rovníku. Natolik je pobřeží členité. Svéráznost krajiny a drsnost klimatu se pochopitelně odráží v písních, bájích, životním stylu a v povaze zdejších obyvatel. Toto vždy přitahovalo pozornost českých lidí a Norové jsou nám tímto velmi blízcí a sympatičtí.

Asi neexistuje v české literatuře lepší doklad ke všemu výše uvedenému, než jak jej zaznamenal Karel Čapek ve svém cestopisu Cesta na sever. Pro nás Slaňáky je čtení této knihy o to víc zajímavé, že cestu podnikl známý spisovatel společně se svou ženou Olgou Scheinpflugovou, slánskou rodačkou.

Jsem rád, že další festival kulturních dnů ve Slaném je věnován právě kultuře norské. Moc se těším a věřím, že najde mezi našimi občany stejně příznivý ohlas jako loňské Dny japonské kultury.

Ivo Rubík,
starosta města

 

Norsko. Země, se kterou se nesetkáváme denně na obrazovce televize, země, o které nečteme denně v tisku. A přitom země, která není od České republiky až tak vzdálená, země, která již mnohé světu dala, země, která má stále co nabídnout. A přesto — když jsem si poprvé sám sobě kladl otázku, co je Norsko, jen těžko jsem se prodíral pamětí a vzpomínal na hodiny dějepisu a zeměpisu. Nyní však už vím — je to země s obrovským historickým a kulturním bohatsvím. Země, ve které je veškerý život odpradávna spjat s drsnou, ale krásnou přírodou. Země, ve které myšlení lidí, jejich životní filozofie, hudba a literatura je poznamenána drsným severským podnebím. Země, jejíž lidé si i přes neustálý boj s přírodními živly váží své přírody a přírodního bohatství a dokáží s ním hospodařit tak, aby prospívalo lidem a neškodilo přírodě.

A proto jsem velice rád, že Vás mohu pozvat na Dny norské kultury ve Slaném. A prosím Vás — dívejte se, naslouchejte a ptejte se!

Pavel Toms,
ředitel UMOE Schat-Harding, spol. s r. o., Slaný

 

Dny norské kultury ve Slaném pod záštitou Velvyslanectví Norského království pořádají: Královské město Slaný, UMOE Schat-Harding, spol. s r. o., a Severská společnost.

Informační brožura s programem Dnů norské kultury v PDF:

anglická verze (4,07 MB) PDF ikona
česká verze (4,25 MB) PDF ikona 

nahoru | « na titulní stránku (homepage)

 

Copyright © Město Slaný 2003–4, e-mail: norsko@slansko.cz
Webdesign: Jan Renner – Signum2000 Slaný; grafika, DTP, prodej a servis PC
© 2003–4 | Validní XHTML 1.0 Strict

Dny německé kultury ve Slaném 2005Johann Sebastian Bach: Janovy pašije


e-mail: norsko@slansko.cz